Woningwet geeft woningcorporaties mogelijkheid tot ombouw verpleeg- en verzorgingshuizen

Met de Woningwet kunnen woningcorporaties die bestaand zorgvastgoed willen ombouwen tot zelfstandige woningen, profiteren van een overgangsregeling en een deel van deze woningen commercieel verhuren. Maar zij moeten wel haast maken.

Het scheiden van wonen en zorg leidt er toe dat steeds minder mensen recht hebben op een plek in een zorgcomplex. Zij moeten zelf gaan voorzien in hun huisvesting en daarnaast zelf de zorg regelen die zij nodig hebben. Dit alles past in het streven van het kabinet dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen.

Combinatie van wonen en zorg

De bestaande zorgcomplexen zijn vaak niet geschikt om als zelfstandige woning te verhuren. Voor de meeste complexen geldt dat de inrichting sterk verouderd is en dat ze bestaan uit kleine woonruimtes die geen eigen voorzieningen hebben. Leegstand dreigt op grote schaal. Eigenaren van zorgvastgoed zoals woningcorporaties (driekwart van alle corporaties is eigenaar van zorgvastgoed) zullen moeten nadenken over de toekomst van hun bezit. Sloop en nieuwbouw? Renovatie? Verkoop?

Corporaties kunnen ertoe besluiten het bestaande verzorgingshuis dat zij nu vaak als één geheel verhuren aan een zorginstelling om te bouwen tot een complex met zelfstandige woningen en deze woningen voortaan rechtstreeks te verhuren aan de bewoners. De bewoners sluiten een huurovereenkomst voor de woning met de corporatie en een zorgovereenkomst met een zorginstelling. Zo leidt het scheiden van wonen en zorg tot het combineren ervan.

Woningwet, nieuwe bevoegdheden woningcorporaties

Op 10 maart 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Woningwet. Deze regeling heeft vooral gevolgen voor de taken en bevoegdheden van woningcorporaties. Na invoering van de Woningwet (naar verwachting op 1 juli 2015) mogen woningcorporaties zich alleen nog bezighouden met hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en van bepaald maatschappelijk vastgoed en het uitvoeren van beperkte leefbaarheidstaken. Verhuur van woningen met een kale huurprijs boven de liberalisatiegrens (€ 710,- per maand) is in principe niet toegestaan.

Dat zij alleen woningen met een huurprijs lager dan € 710,- mogen verhuren, maakt het herontwikkelen van bestaand zorgvastgoed naar zelfstandige woningen voor corporaties minder aantrekkelijk. De kosten van het renoveren van het bestaande complex zijn vaak erg hoog en die kosten zullen toch terugverdiend moeten worden met de aan de nieuwe huurder in rekening te brengen huurprijs. Gelukkig biedt de Woningwet op dit punt uitkomst. Het ombouwen van verpleeg- en verzorgingshuizen valt onder een uitzonderingsregeling. Corporaties mogen 25% van deze voormalige instellingen na renovatie commercieel verhuren, dat wil zeggen voor een kale huurprijs die hoger is dan € 710,- per maand. Deze uitzondering geldt tot 2021. Voorwaarde is dat corporaties hun plannen tijdig, en wel voor 1 januari 2017, melden bij de toezichthouder: de Autoriteit Woningcorporaties.

Lees meer over het renoveren en verhuren van zorgvastgoed in “Zorgvastgoed renoveren en verhuren? Let op de verhuurderheffing!

Update: Actualiteiten zorgvastgoed op 28 april

Op 28 april organiseert Kennedy Van der Laan de Update: Actualiteiten Zorgvastgoed. In een ochtend bespreekt Casper Schouten de meeste relevante ontwikkelingen met betrekking tot de bouw, de (her)ontwikkeling, het gebruik en de exploitatie van zorgvastgoed. Meer informatie en inschrijven: Update: Actualiteiten Zorgvastgoed op 28 april 2015.

Comments are closed.