Zorginstellingen in zwaar weer: de do’s and don’ts

Ook zorginstellingen ondervinden last van de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Van belang is daarom dat zij voorbereid zijn voor het geval zij onverhoopt in financieel zwaar weer terecht komen.

Veel besturen van ondernemingen (ook in de not-for-profit-sector) sluiten te lang de ogen voor negatieve ontwikkelingen, waardoor het risico bestaat dat de situatie onomkeerbaar, maar vooral ook oncontroleerbaar wordt. Gaat een zorginstelling failliet, dan is het eind in zicht. Om dit te voorkomen, kan surseance van betaling uitkomst bieden. Een derde mogelijkheid is wat in de praktijk is gaan heten de “pre-pack”.

In Zorginstellingen in zwaar weer: de do’s and don’ts (pdf) worden de drie mogelijkheden kort toegelicht en krijgt u advies over wat wat wel en niet te doen, mocht u in financieel zwaar weer terecht komen.

Comments are closed.