Vivium Zorggroep

“In 2016 heb ik samengewerkt met Fenna van Dijk bij de verkoop van ons bedrijfsonderdeel RIBW aan Kwintes. In die samenwerking heb ik haar leren kennen als iemand die zich de casus specifieke materie snel eigen maakt, goed instaat is om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en pro-actief aandacht geeft aan de belangrijke punten in het proces. Tijdens onderhandelingen maakt ze kritische punten bespreekbaar waarbij de discussie niet uit de weg wordt gegaan zonder dat dit tot verstoring van het onderhandelingsproces leidt. Ze is iemand die hoge normen aan zichzelf stelt en met wie het prettig samenwerken is.”

Godfried (H.M.) Verkerk
Voorzitter Raad van Bestuur