Stichting PAL – Kinderpalliatieve Expertise

“Kennedy Van der Laan is een kantoor dat begrijpt hoe organisaties in de zorgsector in elkaar steken.”

M.A. Schuiling-Otten (directeur PAL – Kinderpalliatieve Expertise) over de samenwerking met het team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan:

Stichting PAL, een stichting die zich inzet voor een duurzame verbetering van zorg aan kinderen in de palliatieve en palliatief-terminale fase, is ontstaan vanuit een kleine groep gepassioneerde, gedreven zorgprofessionals. Inmiddels zijn we echter dusdanig in omvang en aantal projecten gegroeid, dat onze statuten niet meer bij onze huidige organisatie pasten en dus moesten worden herzien. Deze taak heeft Kennedy Van der Laan op uiterst professionele wijze op zich genomen.

Kennedy Van der Laan is een kantoor dat begrijpt hoe organisaties in de zorgsector in elkaar steken. Fenna van Dijk had door een grondige voorbereiding en haar goede inlevingsvermogen in no time inzicht in het werkveld waarin wij als stichting met een ANBI-status manoeuvreren. Ook heeft zij met veel aandacht naar de wensen van het bestuur en de directie geluisterd en daarna een goede vertaalslag naar een concrete oplossing gemaakt. Zij adviseerde ons kritisch en proactief, en stimuleerde ons om de juiste richting te kiezen.

Het hebben van een goed bestuur en goede governance vergen tijd en aandacht. Het is echter, zeker gezien alle veranderende wet- en regelgeving, belangrijk om zaken op het gebied van goed bestuur, statuten, maar ook aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, goed geregeld te hebben. Fenna heeft voor ons op een rijtje gezet welke stappen we moesten doorlopen en welke aanpassingen moesten worden gedaan om onze statuten, gezien de groei en daarbij behorende toegenomen verantwoordelijkheid, weer goed op orde te hebben.