Gannet B.V.

“Conflictsituaties werden snel en adequaat opgepakt, en degelijk geadresseerd zodat escalaties niet nodig waren.”

Ing. Peter T.H. Lindeman MBA (ondernemer, mede -oprichter en -aandeelhouder van Gannet B.V.) over de samenwerking met het team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan:

“Kennedy Van der Laan, en advocaat Fenna van Dijk in het bijzonder, heeft Gannet B.V. uitstekend ondersteund bij het opstellen en in het structureren van de Participatie Aandeelhouders Overeenkomst, de Statuten en andere benodigde stukken voor oprichting van de onderneming. Dit als vervolg op en vertaling van de uit onderhandelde termsheet met de investeerder.

Gannet B.V. is een startende onderneming gericht op het ontwikkelen en vermarkten van een innovatief medisch heup-implantaat gericht op de genezing van de mediale column fractuur.

Waar het adviesbureau van de investeerder steeds stevige en op (te) grote maat onderneming gestoelde stukken inbracht kon samen met Fenna /Kennedy Van der Laan tot een zeer passende PAO en statuten van de startende onderneming gekomen worden. Tot tevredenheid van alle betrokken partijen.

De open en persoonlijke wijze van communiceren, het snelle, gerichte en directe adresseren van vraagstukken en overwegingen is als zeer prettig ervaren. Hierin werd steeds naar de redelijkheid vanuit perspectief van beide partijen gekeken, maar waarbij zeker het primaire belang van ons als klant niet uit het oog werd verloren.

Conflictsituaties werden snel en adequaat opgepakt, en degelijk geadresseerd zodat escalaties niet nodig waren.

Waar nodig werden andere adviseurs betrokken, zowel van Kennedy Van der Laan als met andere (M&A) adviseurs. Hierbij werd prima samengewerkt en helder gecommuniceerd. Het commitment om deadlines te halen zonder zaken onnodig over de kling te jagen is ook als erg goed ervaren.

Professionaliteit en inhoudelijkheid met de menselijke maat!”

Lees hierover meer in Het Financieele Dagblad van 3 februari 2014: Nederlands fonds steekt kapitaal in implantaat voor heupfractuur. (pdf)