Aidsfonds en Soa Aids Nederland

Aidsfonds en Soa Aids Nederland zijn de twee merken waardoor onze stichting naar buiten trreedt. Het Aidsfonds is nationaal en internationaal actief en Soa Aids Nederland voert overheidsgerelateerde taken op het terrein van hiv- en soa-bestrijding in Nederland uit.

KvdL stelt altijd de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het Aidsfonds centraal. Dat betekent dat de adviezen zich richten op het wegen van risico’s in het licht van onze doelstellingen en niet op het volledig uitsluiten van alle risico’s. Hierdoor kan het Aidsfonds zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid beter en innovatiever vervullen.

Soa Aids Nederland vindt transparantie erg belangrijk. Bij het opstellen van onze disclaimers leerden we van KvdL dat helder en open communiceren over wat onze online-voorlichting en –hulp wel en niet biedt, bijdraagt aan een helder onderscheid in verantwoordelijkheden van cliënt en aanbieder. We benoemen de aansprakelijkheden in plaats van dat we ze simpelweg op de cliënt afschuiven, zoals vaak in disclaimers gebeurt. Onze disclaimers is daardoor niet alleen veel klantvriendelijker en professioneler, maar schept ook veel meer duidelijkheid wat betreft de aansprakelijkheid voor de gegeven informatie en de eigen verantwoordelijkheid van cliënten.”

Het Aidsfonds waardeert in de samenwerking met KvdL vooral de kunst en de bereidheid van hun advocaten om tegemoet te komen aan onze behoefte eerst op het voorliggende vraagstuk te reflecteren, voordat het daadwerkelijke juridische handwerk een aanvang neemt. Dit heeft als belangrijk voordeel dat ook de juridische mogelijkheden voor vernieuwing optimaal worden uitgebuit. Gedurende onze jarenlange samenwerking hebben we op deze wijze een aantal innovaties kunnen realiseren, zoals op het terrein van e-health. E-health is een goed voorbeeld van de kracht van KvdL die als samenwerkingspartner bij een dergelijke startbijeenkomst de verschillende benodigde disciplines om tafel brengt. In dit geval gezondheidsrecht, privacyrecht, aanbestedingsrecht en ICT. Bovenal is gedurende onze jarenlange samenwerking KvdL in staat gebleken de bedrijfscultuur goed vast te houden: kritisch, betrokken, activivistisch, academisch en praktisch. Dit past goed bij onze organisatie die op een soortgelijke wijze met vraagstukken in de soa- en hiv-bestrijding omgaat.”

Martin van Oostrom,
Secretaris Raad van Bestuur
Aidsfonds en Soa Aids Nederland