Technologie & privacy

Technologie & privacy Uitgifte in obligaties - Recht in de zorg

De implementatie van ICT in de gezondheidszorg biedt nieuwe mogelijkheden in de zorgsector. Het aanbod aan mobiele applicaties die als medisch hulpmiddel kunnen worden aangemerkt groeit.

Technologie & privacy Clinical Governance vs. Corporate Governance - Recht in de zorg

Met de introductie van marktwerking in de zorg hebben ook apotheken in toenemende mate met concurrentie en nieuwe toetreders te maken. Dit heeft onder andere geleid tot veranderingen in de wijze waarop apotheken zich in de media laten horen, en de manieren waar – op potentiële klanten worden benaderd.

Technologie & privacy Fenna van Dijk partner gezondheidszorg Kennedy Van der Laan - Recht in de zorg

De aanvankelijk verzameling van persoonsgegevens door apps mag van de Europese privacytoezichthouders alleen met toestemming van de gebruiker. Al eerder, tikte het College bescherming persoonsgegevens (CBP) tikte het populaire WhatsApp (Inc) als eerder op de vingers voor overtreding van de privacywetgeving.

Technologie & privacy Medisch specialist - Recht in de zorg

Op grond van de Geneesmiddelenwet is het verboden om geneesmiddelen op recept voor te schrijven aan personen waarover, kortgezegd, de voorschrijver onvoldoende informatie heeft. Dit lijkt in de weg te staan aan het volledig digitaliseren van de medicijnverstrekking. Tegelijkertijd zijn er verschillende partijen die dit graag zouden willen. Joost Schmaal bespreekt in deze annotatie een uitspraak van de voorzieningenrechter over dit onderwerp.

Technologie & privacy

Onlangs heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag zich uitgesproken over de online verkoop van medicijnen op recept aan onbekende personen en levering daarvan door een apotheek. Aanleiding hiervoor was een verzoek om een voorlopige voorziening van een apotheek die van demissionair minister Klink van VWS een aanwijzing had gekregen te stoppen met het uitvoeren van bestellingen die via de website plaatsvonden. lees verder

1 2