Persoonsgegevens

Technologie & privacy Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 21

Op 26 mei heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de Wet meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid CBP aangenomen. Deze wet zal op 1 januari a.s. in werking treden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding geeft dit artikel een overzicht van de nieuwe verplichtingen en van de nieuwe boetebevoegdheden van de toezichthouder – die overigens verder gaat onder de naam ‘Autoriteit persoonsgegevens’.

Technologie & privacy Fenna van Dijk partner gezondheidszorg Kennedy Van der Laan - Recht in de zorg

De aanvankelijk verzameling van persoonsgegevens door apps mag van de Europese privacytoezichthouders alleen met toestemming van de gebruiker. Al eerder, tikte het College bescherming persoonsgegevens (CBP) tikte het populaire WhatsApp (Inc) als eerder op de vingers voor overtreding van de privacywetgeving.