Kijk terug! Webinar – Privacy Talks

Wat moet je als bedrijf weten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming en AI? Dat bespraken Laura Poolman en Sam Meijer tijdens onze Privacy Talks van 19 juni. In het webinar praatten onze advocaten je bij over de nieuwste regelgeving, recente uitspraken en aankomende wetten.

Laura trapte af met een aantal actuele AVG-boetes. Ze vertelde dat het Hof van Justitie van de EU persoonsgegevens en (immateriële) schadevergoeding niet altijd makkelijk kan definiëren, en dat perspectief altijd een belangrijke rol speelt. Wist je bijvoorbeeld dat een foto van je hond kan vallen onder het lekken van persoonsgegevens?

Toezichthouders deelden recent een aantal hoge boetes uit, vooral aan grote Amerikaanse techbedrijven . In Ierland – wereldwijd koploper – legde de toezichthouder sidns 2018 2,5 miljard euro aan boetes op. De Nederlandse autoriteit deelde 21 boetes uit, ter waarde van 14,7 miljoenn euro.

Regelgeving voor AI staat nog in de kinderschoenen, maar dat gaat veranderen, vertelde Sam. Eerder deze maand ging de AI Act de laatste fase van het Europese wetgevingsproces in (de “triloog”). Deze wordt in 2026 waarschijnlijk van kracht.

De Act onderscheidt drie risiconiveaus binnen AI-systemen.
👉 1) Systemen die een onacceptabel risico vormen worden verboden
👉 2) Hoog risico betekent strenge regels
👉 3) Voor systemen met een laag of beperkt risico geldt ook soepelere wetgeving.

Verder besprak Sam welke soorten AI-systemen in welke risicocategorie vallen, welke verplichtingen voor die AI-systemen zullen gelden, en wat de hete hangijzers zijn in de triloog. Want hoe groot is het risico van real-time biometrische identificatie in de openbare ruimte? En hoe ga je als bedrijf goed om met ChatGPT?

Benieuwd naar de antwoorden op deze vragen? Meld je hieronder aan voor een webinar en presentatie terugkijk link.

Comments are closed.