De invloed van governancecodes op goed bestuur

Voor het tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht heeft Fenna van Dijk een artikel geschreven over de vraag in hoeverre bestuurders en interne toezichthouders in de semipublieke sector zich moeten houden aan de principes in governance codes. Die codes zijn immers een vorm van zelfregulering en hebben geen wettelijk karakter. Kunnen die principes dan toch van invloed zijn bijvoorbeeld bij de beoordeling of er sprake is van wanbeleid of bestuurdersaansprakelijkheid? In dit artikel geeft Fenna antwoord op die vragen.

Comments are closed.