NOW verlengd: de belangrijkste uitgangspunten van de NOW 6

Werkgevers kunnen op grond van de ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)’ een subsidie ontvangen in de vorm van een tegemoetkoming in de loonkosten. De vijfde NOW liep tot en met 31 december 2021. In eerdere artikelen bespraken wij de inhoud van de NOW 1 tot en met 5.

Vanwege de verlenging van de contactbeperkende coronamaatregelen is het economisch steunpakket ook in het eerste kwartaal 2022 beschikbaar. In die periode kunnen werkgevers aanspraak maken op de NOW 6. Gelet op de recent aangekondigde versoepelingen is dit mogelijk de laatste tranche van de NOW. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten van de NOW 6.

NOW 6

 • De subsidieperiode van de nieuwe NOW-tranche beslaat drie maanden (januari tot en met maart 2022).
 • Net als in de eerdere versies van de NOW is een omzetverlies van 20% vereist om in aanmerking te komen voor subsidie.
 • De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de omzetdaling bij de werkgever. Het maximale subsidiepercentage bedraagt in de NOW 6 85%.
 • De maximale omzetverliesgrens is opgehoogd van 80% naar 90%.
 • De loonsom mag in de subsidieperiode dalen met 15% zonder nadelige gevolgen voor de subsidie.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt in de NOW 6 oktober 2021.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft in de NOW 6 staan op 2 keer het maximum dagloon (€ 4.975,53 bruto per maand).
 • De forfaitaire opslag voor werkgeverslasten zoals pensioenpremies is in de NOW 6 vastgesteld op 30%. Voor de berekening van de hoogte van de subsidie wordt de loonsom met dit percentage verhoogd. Deze opslag is verlaagd ten opzicht van de NOW 5 omdat sprake is van een wijziging van de polisadministratie van het UWV. Door die wijziging bevat de loonsom waarmee gerekend wordt meer posten (zoals vakantietoeslag).
 • Als referentieomzet geldt de omzet in 2019 gedeeld door 4 (behalve bij starters, zie hieronder).
 • Voor werkgevers geldt een inspanningsverplichting om werknemers die hun baan verliezen te begeleiden naar ander werk. Wanneer voor een werknemer in het subsidietijdvak een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen wordt ingediend zal de werkgever moeten bellen met het UWV.
 • De NOW 6 kent ook weer een bonus- en dividendverbod. Dit geldt over heel 2022.

Startende bedrijven

Vanaf de NOW 5 kan ook een beroep worden gedaan op de regeling door ondernemers die zijn gestart na 1 februari 2020. Voor de NOW 6 geldt dat wanneer de onderneming uiterlijk op 1 oktober 2021 is gestart, subsidie kan worden verstrekt. De referentieomzet van deze ondernemingen wordt berekend aan de hand van de omzet in de periode 1 juli 2021 tot en met 31 oktober 2021.

Tot slot

Werkgevers kunnen nu een voorschot aanvragen op de subsidie op grond van de NOW 6. Na de aanvraag zal het voorschot in drie termijnen worden uitbetaald door UWV. Het aanvraagloket is geopend tot en met 13 april 2022.

Heb je vragen over de NOW 6, neem contact op met Eylard van Fenema.

Comments are closed.