In hoeverre is je maatschappelijke impact afhankelijk van je medewerkers?

EEN GESPREK OVER PERSOONLIJKE AMBITIE, PURPOSE EN IMPACT

Joost Linnemann (CEO Kennedy Van der Laan) in gesprek met Jisk Hoogma (General Counsel Invest-NL):

Joost Linnemann is sinds 2018 CEO van Kennedy Van der Laan. Hij sprak met Jisk Hoogma, General Counsel en Company Secretary van impact investor Invest-NL. Een gesprek over persoonlijke ambitie, purpose en impact. Hoogma: “Onze teams bestaan uit mensen die zeer bewust voor een impactomgeving kiezen.”

Linnemann: “Kennedy Van der Laan is van oudsher een maatschappelijk betrokken en sociaal bewogen kantoor. Samen met mijn collega’s wil ik dit profiel aanscherpen. In dat kader praat ik met organisaties en mensen die het verschil maken.” Invest-NL – opgericht in 2019 – is een private onderneming die is gefinancierd met publieke middelen. De staat is aandeelhouder, via het Ministerie van Financiën. De organisatie heeft als doel te investeren in ondernemingen die een oplossing kunnen bieden voor maatschappelijke opgaven.
Naast een financieel rendement wil Invest-NL ook een maatschappelijk rendement maken. Invest-NL heeft een mandaat om 1,7 miljard euro te investeren in de komende vijf jaar. Daarvan is inmiddels zo’n 400 miljoen euro gecommitteerd.

Investeringsbereidheid

“Onze teams bestaan zonder uitzondering uit mensen die zeer bewust voor een impactomgeving kiezen.”

Een ruim wettelijk mandaat en brede doelstelling vraagt om prioriteren en Invest-NL heeft daarom een sterke focus op het investeren in de energietransitie en innovatieve start- en scale-ups, onder meer in de circulaire economie, gezondheidszorg en agri- food. Jisk Hoogma was vanaf het begin betrokken bij Invest-NL en sinds 2020 is hij er General Counsel en Company Secretary. Eerder was hij onder meer advocaat bij Kennedy Van der Laan, waar hij deel uitmaakte van de Corporate praktijk. “We zien in de markt dat we het verschil kunnen maken”, vertelt Hoogma. “Projecten die maatschappelijk relevant zijn hebben vaak problemen met hun financiering. Er is een grote mate van onzekerheid en juist in de semipublieke omgeving is het speelveld complex en zijn er veel stakeholders. Wij kunnen een sleutelrol vervullen in projecten met een hoge risicobereidheid, hebben de mogelijkheid langere looptijden te hanteren en werken bovendien met publiek kapitaal – zodat ook de overheid belang heeft bij succes. Door het wegnemen van knelpunten voor opschaling en groei vergroten we de investeringsbereidheid van marktpartijen.”

Bevlogenheid

Linnemann: “Je ziet vaak dat organisaties die tot doel hebben de samenleving te veranderen een specifiek type professional aantrekken. Hoe zit dat bij jullie?” Hoogma: “Onze investment managers zijn in principe niet te onderscheiden van hun collega’s bij commerciële investeringspartijen, maar ze hebben allemaal wel een belangrijke eigenschap: ze zijn zeer bevlogen en willen maatschappelijk écht het verschil maken. Dat geldt eigenlijk voor iedereen die hier werkt. Onze teams bestaan zonder uitzondering uit mensen die zeer bewust voor een impactomgeving kiezen.”

Persoonlijk voelt hij zich bij Invest-NL als een vis in het water. “Ik ben nog steeds betrokken bij een zeer interessante dealpraktijk, maar wel op een plek waar maatschappelijk relevantie, purpose en impact centraal staan. Dat is een hele prettige combinatie.” Linnemann noemt een persoonlijke behoefte aan positieve maatschappelijke verandering belangrijk om daar ook op organisatieniveau aan bij te kunnen dragen. “Het is voor een advocatenkantoor geen core business om verandering teweeg te brengen of positieve impact te realiseren”, zegt hij. “Maar om als kantoor te veranderen en je bewust te zijn van je impact of potentiële impact moet je daar wel iedereen binnen de organisatie bij betrekken. Met een memo of wervende nieuwjaarsspeech red je het niet. De behoefte om te veranderen moet gevoeld worden en vervolgens omgezet in actie. Daar hoort ook bij dat je je door mensen buiten de eigen omgeving laat uitdagen en inspireren.” Bij het inschakelen van externe adviseurs van Invest-NL is affiniteit met impact één van Hoogma’s criteria. “Het geeft niet de doorslag, maar heeft wel de voorkeur.”

Man op de maan

“De publieke component van werken binnen een staatsdeelneming is wel even wennen”, vertelt Hoogma, die na een loopbaan als advocaat onder meer bij ABN AMRO werkte en een jaar doorbracht in New York. “Investeren met publiek geld betekent wat meer hoepeltjes om te nemen, bijvoorbeeld in het kader van staatssteunregels, en we liggen ook wel onder een vergrootglas: investeren we te langzaam of juist te snel? Belangrijker is dat je hier wel écht kunt pionieren.” In praktische zin hebben de aard en de doelstellingen van de organisatie veel invloed op de werkzaamheden van zijn legal team. “Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld hoe je impactdoelstellingen verankert in contracten, maar ook hoe je in juridische zin omgaat met hoge risico’s. Je zou kunnen zeggen dat wij de juridische backbone verzorgen voor de deals en investeringen waar we bij betrokken zijn. ” Gevraagd naar de impact die zijn werk als General Counsel en Company Secretary heeft op de algemene doelstellingen van de ondernemingen haalt Hoogma een anekdote over John F. Kennedy aan. Toen die een schoonmaker bij NASA vroeg wat hij zoal deed antwoordde die: ik help elke dag mee om een man op de maan te zetten. “Wat je rol binnen deze organisatie ook is, je draagt met je expertise en ervaring bij aan een belangrijk doel: Nederland duurzamer en innovatiever maken. Het kan wat mij betreft niet relevanter.”

Comments are closed.