ACM wil vaker invallen gaan doen: bij bedrijven en bij mensen thuis

De ACM heeft onlangs aangekondigd vaker bij bedrijven te gaan binnenvallen. Tijdens de coronapandemie heeft de ACM de bedrijfsbezoeken vrijwel volledig opgeschort, maar daar komt nu weer verandering in. Daarbij zal de ACM mogelijk ook vaker woningen binnenvallen, vanwege het vele thuiswerken. Dit heeft de voorzitter van de ACM, Martijn Snoep, aangekondigd tijdens het jaarlijkse mededingingscongres op 7 oktober 2021.

Het is aan te raden dat ondernemingen zich voorbereiden op een mogelijke inval in de vorm van draaiboeken en trainingen van werknemers. Bij het trainen van werknemers is het ook van belang om hen voor te bereiden op een mogelijke inval bij hen thuis.

In een eerder blog van ons staan een aantal belangrijke aanwijzingen voor ondernemingen die te maken hebben met een inval van een toezichthouder.

Om werknemers specifiek voor te bereiden op een mogelijke inval thuis, kan gedacht worden aan onder meer de volgende aanwijzingen:

  • Wanneer ambtenaren van de ACM voor je voordeur staan, informeer direct de legal/compliance afdeling van de werkgever of neem direct contact op met de externe advocaat.
  • Vraag naar de machtiging van de rechter-commissaris. De ACM kan alleen de woningen binnenvallen met expliciete machtiging.
  • De ambtenaren kunnen ook toestemming vragen om binnen te komen. Weiger in dat geval en vraag naar de machtiging van de rechter-commissaris. Als die er niet is, weiger dan toegang.  
  • Controleer de informatie in de machtiging van de rechter-commissaris en de juridische basis voor het binnentreden.
  • Vraag naar de ID kaarten van de ambtenaren van de ACM. Vraag of je een foto mag maken of schrijf de namen op.
  • Vraag of de ambtenaren willen wachten op de komst van de legal/compliance afdeling van de werkgever of de externe advocaat. Wanneer de ambtenaren niet willen wachten, werk dan mee en verschaf toegang.  
  • Wanneer de ambtenaren bepaalde stukken willen inzien of toegang willen tot jouw laptop of bedrijfstelefoon, werk dan mee.
  • Verstop of vernietig geen documenten en verwijder geen digitale gegevens, ook geen Whatsapp-gesprekken.

Het Dawn Raid Team van Kennedy Van der Laan ondersteunt ondernemingen en werknemers tijdens invallen door Nederlandse en Europese toezichthouders, zoals de ACM. Ook helpen wij ondernemingen bij het opstellen van draaiboeken, de voorbereiding op een mogelijke inval en het verzorgen van trainingen voor werknemers.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Comments are closed.