Emotioneel belang van nabestaande toch een zwaarwegend belang dat tot doorbreking van het beroepsgeheim leidt?

Commentaar op Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-05-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4396, (moeder/Wilhelmina Ziekenhuis Assen)

Emotioneel belang van nabestaande toch een zwaarwegend belang dat tot doorbreking van het beroepsgeheim leidt?

Comments are closed.