Bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg

Bestuurders in de zorg opereren in een sector met veel regeldruk. Dit is een uitdagende klus. Bestuurdersaansprakelijkheid ligt op de loer bij overtreding van wet- en regelgeving door de organisatie. In deze video legt Bart de Ruijter de kaders van bestuurdersaansprakelijkheid uit. Een algemene uitleg hierover vind u ook hier. Ook gaat Bart in op een belangrijk arrest van de Hoge Raad van 30 maart jl. In dit arrest heeft de Hoge Raad de lat voor bestuurdersaansprakelijkheid gelukkig hoog gehouden: overtreding van de wet resulteert niet automatisch in bestuursaansprakelijkheid of een vermoeden daarvan.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Comments are closed.