Eerste hulp bij medische tuchtzaken: 10 tips om u voor te bereiden

Fouten maken is helaas mogelijk, laat u niet overvallen door een tuchtklacht. Bereid u voor op tuchtzaken met onderstaande tips.

Een publicatie verschenen in: Huisarts & Wetenschap september 2017, nr. 9.

Geen arts zal blij verrast zijn wanneer er een medische tuchtklacht op de deurmat ligt. Toch is de kans vrij groot dat het u een keer zal overkomen. Huisartsen hebben een verantwoordelijke en complexe taak, en moeten daarbij geregeld onder tijdsdruk of op basis van onvolledige informatie handelen. Wees u ervan bewust dat fouten maken – helaas – mogelijk is. Nu leidt een fout lang niet altijd tot nadelige effecten voor de patiënt of tot een medische tuchtklacht. Toch is het zinvol iets van de tuchtprocedure te weten om er niet door overvallen te worden als dit wel gebeurt.

De 10 tips bij tuchtzaken:

  1. Een tuchtklacht betekent nog niet dat er een fout is gemaakt.
  2. Blijf in contact met de patiënt.
  3. Zoek rechtsbijstand.
  4. Vaar niet blind op uw advocaat.
  5. Breng in het verweerschrift alles naar voren wat u relevant vindt.
  6. Doorbreek indien nodig het medisch beroepsgeheim.
  7. Maak u niet nodeloos zorgen over de beoordeling van de klacht.
  8. Wees ter zitting coöperatief, open en reflectief.
  9. Stel u in op een langdurige procedure.
  10. Voorkom een tuchtklacht in de toekomst.

Download het volledige artikel (pdf): en u wordt aan de hand van tien tips door de medische tuchtprocedure geleid.

Comments are closed.