De nieuwe Governancecode Zorg toegelicht

Op 1 januari 2017 is voor een groot aantal zorgaanbieders in Nederland de nieuwe Governancecode Zorg in werking getreden. De Governancecode Zorg vervangt de Zorgbrede Governancecode 2010. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Wat betekent de code voor u als compliance officer? En op welke wijze kan uw zorgorganisatie de nieuwe code implementeren? In dit artikel geven wij tips en adviezen voor de implementatie van de Governancecode Zorg in uw zorgorganisatie.

Lees het volledige artikel:

De nieuwe governancecode zorg toegelicht (PDF)

Gepubliceerd in

Tijdschrift de Compliance Officer van het Nederlands Compliance Instituut over de zorg & compliance. Maart 2017.

Comments are closed.