Een goed gesprek tussen patiënt en hulpverlener/ De WGBO-nieuwe stijl

Minister Schippers blijft maar wetgeving op het terrein van de gezondheidszorg produceren. Op 14 april 2016 is een eerste concept van het Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ter consultatie aangeboden aan het publiek (hierna: het Wetsvoorstel). Een belangrijk doel van het Wetsvoorstel is de patiëntenzorg te verbeteren door de rechtspositie van de patiënt te versterken en te verduidelijken. Een overzicht met de belangrijkste wijzigingen, de bedoelingen hierachter en enkele kritische kanttekeningen en praktijkgerichte opmerkingen bij het Wetsvoorstel.

Jarenlang werd in de politiek vurige kritiek geuit op de kwaliteit van de zorg, en de patiëntenrechten in het bijzonder. Om de kwaliteit te verbeteren zou de zorgaanbieder meer ‘patiëntgericht’ te werk moeten gaan volgens het kabinet. Daartoe moest de rechtspositie van de patiënt geactualiseerd en verbeterd worden. Met het Wetsvoorstel cliëntenrechten zorg (de ‘Wcz’) dacht minister Schippers in 2010 de weg naar een wettelijke verankering voor een sterkere rechtspositie van de patiënt te hebben gecreëerd. Zij beoogde de rechtspositie van de patiënt jegens de zorgaanbieder  te verduidelijken door regels uit bestaande wetten gezamenlijk onder te brengen in de Wcz. Uiteindelijk bleek de Wcz te hoog gegrepen en niet realiseerbaar te zijn door de hoeveelheid aanpassingen die het voorstel met zich meebracht. Dit leverde te veel weerstand op bij de Tweede Kamer. Ondanks dat de Wcz in haar oorspronkelijke vorm geen doorgang heeft gekregen, kondigde minister Schippers in 2013 aan de beoogde doelstellingen van de Wcz alsnog
door te zullen voeren door de Wcz op te splitsen in vier delen. Een van deze delen betreft het onlangs ter consultatie aangeboden Wetsvoorstel.

Lees het volledige artikel:

Een goed gesprek tussen patiënt en hulpverlener/ De WGBO-nieuwe stijl (pdf)

Gepubliceerd in:

Tijdschrift Letselschade in de Praktijk, nr. 3, juni 2016.

Comments are closed.