De nieuwe geschillenbeslechting in de zorg: (heel veel) superrechters gevraagd

Het afgelopen jaar kon je geen juridisch tijdschrift openslaan, of er stond een artikel in over de Wkkgz, voluit: de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg. Dat hoeft niet te verwonderen, omdat per 1 januari 2017 een ingrijpende hervorming van het klacht- en geschilrecht in de gezondheidszorg van kracht wordt. Niettemin is het vanuit ‘de praktijk’ tot nu toe nogal stil gebleven. Wat gebeurt er allemaal achter de schermen bij de direct betrokken partijen: de zorgaanbieders, de patiëntenorganisaties en de verzekeraars? Zijn ze klaar voor de Wkkgz? In dit artikel worden de eerste hoofdlijnen van de regeling en de stand van zaken in de praktijk geschetst. Vervolgens worden er enkele karakteristieken van de regeling eruit gelicht die naar mijn verwachting een knelpunt kunnen worden, waarbij ook ‘geluiden uit de  praktijk’ worden betrokken.

 

Lees het volledige artikel:

De nieuwe geschillenbeslechting in de zorg: (heel veel) superrechters gevraagd (PDF)

Gepubliceerd in

Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 2016/3

Comments are closed.