Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 op 1 juli 2016 van kracht

In februari 2014 heeft de Europese wetgever 3 nieuwe aanbestedingsrichtlijnen vastgesteld:

  • Het gunnen van overheidsopdrachten (2014/24/EU) .
  • Het gunnen van opdrachten door de aanbestedende diensten werkzaam in de sectoren water, energievoorziening, vervoer en post (2014/25/EU)
  • De gunning van concessies (2014/23/EU)

De lidstaten moeten deze nieuwe richtlijnen binnen twee jaar na publicatie implementeren in hun nationale wetgeving. Die termijn liep in Nederland af op 18 april 2016. Op dat moment was de Tweede Kamer akkoord met het wetsvoorstel voor wijziging van de Aanbestedingswet 2012, maar de Eerste Kamer heeft de wet pas op 21 juni 2016 goedgekeurd. Het Koninklijk Besluit tot inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet en het gewijzigde Aanbestedingsbesluit is op 30 juni 2016 in de Staatscourant gepubliceerd, waardoor – weliswaar iets te laat – de implementatie van de drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen in Nederland thans is gerealiseerd.

Vanaf 1 juli 2016 is de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit van kracht en geldt het voor alle aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven.

Tegelijk met de wijziging van de wet is de Gids Proportionaliteit herzien en is het ARW (Aanbestedingsreglement Werken) 2016 verschenen. Deze versie is opvolger van het ARW 2012 en is aangepast aan de wijzigingen in de wet. Ook is de nieuwe Regeling tot wijziging van de regeling modellen eigen verklaring vastgesteld.

Voor vragen over de gewijzigde wet kunt u contact opnemen met het team Aanbestedingen van Kennedy Van der Laan.

Comments are closed.