Gerechtshof bevestigt: landelijk schakelpunt patiëntgegevens voldoet aan privacywetgeving

VZVZ waarborgt privacy patiënt met elektronisch gegevensuitwisselingssysteem

Ook het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens via het landelijke schakelpunt (LSP) voldoet aan de eisen van de privacywetgeving. Hiermee bekrachtigt het hof het eerdere vonnis van de rechtbank Midden-Nederland waartegen onder andere de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen in beroep is gegaan (zie ook: ‘Kennedy Van der Laan helpt VZVZ met in stand houden Landelijk Schakelpunt Patiëntgegevens). VZVZ werd in het hoger beroep wederom bijgestaan door privacy advocaten Hester de Vries en Maarten Goudsmit van Kennedy Van der Laan.

Het hof oordeelt dat het LSP aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens voldoet én dat het medisch beroepsgeheim door het gebruik van het LSP niet in het geding komt. Doordat de patiënt eenmalig en op voorhand toestemming geeft en zorgaanbieders bepaalde onderdelen uit dossiers van huisartsen en apothekers kunnen inzien, wordt volgens het hof geen ongerechtvaardigde inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de patiënt gemaakt. Bovendien levert de eenmalige toestemming van de patiënt een gerechtvaardigde doorbreking op van de geheimhoudingsplicht van de zorgaanbieder. Tot slot oordeelt het hof dat de gegevens op rechtmatige wijze uitgewisseld worden doordat de toestemming uit vrije wil door patiënten wordt verleend, de toestemming voldoende specifiek is én de toestemming is gebaseerd op voldoende informatie.

Hester de Vries over de uitspraak: “Dit arrest van het hof bevestigt dat zorgaanbieders en patiënten met vertrouwen gebruik kunnen maken van het landelijke uitwisselingssysteem van VZVZ. Het gebruik van het LSP levert geen strijdigheden op met de privacywet- en regelgeving en men kan ervan op aan dat de privacy-rechten van patiënten worden gerespecteerd. Een belangrijke doorbraak voor de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens in het belang van het waarborgen van de kwaliteit van patiëntenzorg.”

De enige kanttekening die het hof maakt is dat de patiënt nu nog beperkt is in zijn keuzemogelijkheid ten aanzien van de (type) zorgaanbieders die bepaalde gegevens mogen inzien. Tijdens de zitting kwam al naar voren dat VZVZ werkt aan de ontwikkeling van patiënt-toestemmingsprofielen waarbij de patiënt (bepaalde categorieën) zorgaanbieders van toestemming kan uitsluiten. Het is de bedoeling van VZVZ om die mogelijkheid eind 2016 aan te kunnen bieden.

We zijn blij dat ook het hof heeft geoordeeld dat het LSP ervoor zorgt dat de uitwisseling van patiëntgegevens veilig en efficiënt verloopt. De uitspraak van het hof vertelt dat VZVZ de juridische “privacy-toets” glansrijk heeft doorstaan. Het hof is daar glashelder over in haar uitspraak.  Dit resultaat hebben we natuurlijk ook  te danken aan de gedegen juridische adviezen en ondersteuning van Hester de Vries en Maarten Goudsmit. In de afgelopen jaren hebben wij veel profijt gehad van zowel hun juridisch inhoudelijke kennis als van hun kennis en ervaring op het gebied van de rechtsgang”, aldus Ben van Miltenburg, bestuursvoorzitter van VZVZ.

Lees meer:

Kennedy Van der Laan helpt VZVZ met in stand houden landelijk schakelpunt patiëntgegevens

‘Hof stelt VZVZ ook in het hoger beroep volledig in het gelijk’ (persbericht VZVZ)

‘Systeem voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg voldoet aan eisen privacywetgeving’ (persbericht Gerechtshof Arnhem)

Comments are closed.