Integrale geboortezorg: let op aansprakelijkheid en mededingingsrecht

In diverse regio’s in Nederland werken eerste- en tweedelijnsverloskundigen, kraamverzorgenden, gynaecologen en ziekenhuizen momenteel aan het integreren van de geboortezorg. Minister Schippers kondigde recent aan een integraal tarief voor de geboortezorg te willen introduceren. Mogelijk al per 1 januari 2017. In dit artikel zetten we enkele aandachtspunten voor het vormen van een samenwerkingsverband gericht op integrale geboortezorg op een rij.

Mogelijke modellen

Het College Perinatale Zorg heeft via het Netwerk Goed geboren een overzicht gepubliceerd van mogelijke organisatiemodellen waarin de samenwerking kan worden gegoten. In dit artikel behandelen we twee vormen: de samenwerking op basis van een contract (waarbij er dus geen aparte rechtsvorm wordt opgericht) en de samenwerking in de vorm van een coöperatie.

Het doel van een samenwerking gericht op integrale geboortezorg bestaat voornamelijk uit:

  • het namens alle deelnemers onderhandelen met de zorgverzekeraars;
  • samenwerken op het gebied van backoffice (declaratieproces);
  • en borgen van de kwaliteit en veiligheid van de geboortezorg.

Momenteel wordt dit laatste aspect al geborgd in bestaande verloskundige samenwerkingsverbanden.

Lees hier alles over de valkuilen en kansen van integrale geboortezorg:

Integrale geboortezorg let op aansprakelijkheid en mededingingsrecht (pdf)

Comments are closed.