Start onderzoek naar uitzondering op Mededingingswet voor eerstelijnszorg

Op 3 februari 2015 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht te onderzoeken of er voor de eerstelijnszorg, zoals huisartsen, een uitzondering op de Mededingingswet mogelijk is. Tijdens het plenaire debat van 29 januari 2015 is de motie ingediend. Het onderzoek zal gestart worden omdat is gebleken dat bij de inkoop van huisartsenzorg conflicten zijn ontstaan tussen huisartsen en zorgverzekeraars. Huisartsen mogen op grond van de Mededingingswet niet collectief onderhandelen met de zorgverzekeraars.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is verheugd met deze motie. Uit een peiling van de LHV op 18 januari 2015 bleek al dat huisartsen erg ontevreden zijn over hun positie ten opzichte van de zorgverzekeraars. De peiling maakte duidelijk dat er sprake is van een ongelijke onderhandelingspositie tussen zorgverzekeraars en individuele zorgaanbieders. Zo bleek dat 92% van de huisartsen geen ruimte voelde om het aangeboden contract van de zorgverzekeraar niet te ondertekenen op het moment dat zij er niet achter konden staan. Een veel gehoorde uitspraak bij het LHV-onderzoek was dat het contracteren neerkwam op ‘tekenen bij het kruisje’ en dat wijziging van het contract niet mogelijk was. Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat zij niet met elke individuele huisarts in onderhandeling willen gaan. Echter, door de mededingingswetgeving mogen huisartsen niet collectief onderhandelen, zoals in de vorm van beroepsverenigingen, aangezien dit wordt gezien als een kartel.

Naar aanleiding van LHV-peiling heeft op 19 januari 2015 tussen de Tweede Kamer en de LHV een ‘ronde tafel gesprek’ plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek heeft LHV-voorzitter Ella Kalsbeek voorgesteld de contract- en onderhandelingsproblematiek op te lossen door het mogelijk maken van regionale samenwerkingsverbanden en het maken van meerjarige afspraken. Door de aanname van de motie wordt nu onderzocht wat mogelijke (collectieve) onderhandelingsvormen zijn in het licht van de Mededingingswet.

Aan dit nieuwsbericht heeft studerend medewerker Ellen Mulder bijgedragen.

Comments are closed.