De concentratietoets van de Nederlandse Zorgautoriteit

Per 1 januari 2014 moeten zorgaanbieders hun voornemen tot een concentratie melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze concentratietoets geldt naast die van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Waarom is deze extra toets ingevoerd, voor wie geldt deze, welke gevolgen heeft de toets voor de praktijk en wat is de verhouding tussen de toets en de bestaande concentratietoets van de ACM? Deze vragen zullen aan bod komen in dit artikel.

Inleiding

Met de aanpassing van de Wet marktordening gezondheidszorg (hierna: Wmg) moet sinds 1 januari 2014 iedere zorgfusie of andere concentratie in de zorgsector vooraf gemeld worden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa). Wordt een concentratie niet gemeld, dan kan een hoge boete worden opgelegd: € 500.000 of 10% van de omzet van de bij de concentratie betrokken zorgaanbieder(s) in het afgelopen boekjaar in Nederland wanneer dit meer is dan € 500.000. Slechts in één geval geldt er geen meldingsplicht, namelijk wanneer de betrokken zorgaanbieder(s) in spoedeisende gevallen een ontheffing vragen en deze door de NZa wordt verleend. Een zware verplichting om rekening mee te houden. Wanneer zorgaanbieders betrokken zijn bij een voorgenomen overname, fusie of oprichting van een volwaardige joint venture moet dit voornemen eerst gemeld worden bij de NZa. De nieuwe concentratietoets is een extra toets die wordt toegevoegd aan de al bestaande mededingingsrechtelijke toets door ACM en gaat daaraan vooraf. Deze volgorde is dwingend. De ACM zal meldingen namelijk niet in behandeling nemen wanneer zij niet eerst gemeld zijn bij, en goedgekeurd zijn door, de NZa. Lees hier het volledige artikel: De concentratietoets van de Nederlandse Zorgautoriteit (pdf)

Auteur:

Annemieke van der Beek

Gepubliceerd:

Bb 2014/19, Bedrijfsjuridische berichten

Comments are closed.