Aanbestedingswet moet voor 18 april 2016 gereed zijn

Op 15 januari 2014 heeft het Europees Parlement de drie nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De door het Europees Parlement aangenomen richtlijnen zullen de bestaande twee richtlijnen (2004/18/EG – klassieke sectoren en 2004/17/EG – speciale sectoren) vervangen en aanvullen met een derde richtlijn die betrekking heeft op concessies. Ga voor meer informatie over de belangrijkste wijzigingen naar het artikel: Nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen aangenomen. De drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen zijn op 28 maart 2014 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, L 094. U vindt de officiële publicatie hier: Drie nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen.

In het Europese wetgevingsproces is de publicatie van richtlijnen in het Publicatieblad van de Europese Unie een belangrijke mijlpaal. Twintig dagen na de officiële publicatie gaat de termijn van 2 jaar lopen waarbinnen alle lidstaten de richtlijnen moeten omzetten/implementeren in hun nationale wetgeving. Voor de Nederlandse wetgever betekent dit dat de Aanbestedingswet 2012 uiterlijk op 18 april 2016 moet zijn aangepast/vervangen door de Aanbestedingswet 2016. De houdbaarheidsdatum van de huidige wet is dus, maar dat was bekend, beperkt.

Meer informatie over de Nieuwe Aanbestedingswet vindt u op de pagina van het Team Aanbestedingen van Kennedy Van der Laan.

Comments are closed.