Bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg

Fenna van Dijk geeft antwoord op vragen als: ‘Welke veranderingen staan in het voorontwerp bestuur en toezicht bij rechtspersonen?’ en ‘Wat zijn de gevolgen van deze wetswijziging voor de semipublieke sector?’.

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.