Governance in Control Scan

Meer informatie:

Lees hier meer over de stappen die u kunt zetten om de Governancecode Zorg binnen uw zorgorganisatie te implementeren.

Disclaimer

De Governance in Control Scan is ontwikkeld door Kennedy Van der Laan en geeft in zijn algemeenheid een beeld van het bestuur en toezicht binnen uw organisatie. In deze tool wordt dus geen rekening gehouden met de bijzonderheden van en verschillen tussen zorgaanbieders. Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de gegevens en/of informatie afkomstig van de WNT Scan voor de Zorg, waaronder het rapport. Door deze scan te gebruiken, ontstaat geen advocaat-cliëntrelatie. Hoewel Kennedy Van der Laan ernaar streeft dat alle informatie in deze scan correct en actueel is, aanvaardt Kennedy Van der Laan geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of onvolledigheden.

Na het invullen van de Governance in Control Scan die u automatisch wordt toegezonden, nemen wij (maximaal eenmaal) per e-mail contact met u op om u te voorzien van persoonlijk advies met betrekking tot de belangrijkste uitkomsten in uw rapport. Tevens kunnen deze gegevens, vanzelfsprekend vertrouwelijk en volledig geanonimiseerd, bewaard en gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden.