Werken & reorganisatie

Wet Normering Topinkomens in de zorg

Per 1 januari geldt voor de zorg een nieuwe klasseindeling en een nieuwe bezoldigingsnorm.  Dit betekent dat voor bestuurders en toezichthouders werkzaam in de gezondheidszorg, afhankelijk van de klasseindeling, de maximumbezoldiging van €179.000 wordt gehanteerd.

Wilt u weten of uw zorginstelling voldoet aan de WNT-norm? Vul vrijblijvend de WNT Scan voor de Zorg in. Met deze online scan, ontwikkeld door Ard Wallast en Simon van IJsendoorn, kunnen (interim-) bestuurders en toezichthouders in de zorg, maar ook controllers en HR-medewerkers die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure, aan de hand van een vijftal vragen nagaan of het inkomen van (interim) bestuurders voldoet aan de wetgeving en zo niet, welke acties ondernomen moeten worden.

WNT Scan voor in de Zorg - Recht in de zorg


 

Werken & reorganisatie Team Gezondheidszorg Recht in de zorg van Kennedy Van der Laan 23

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: “WNT”) in werking getreden. Door deze wet wordt het inkomen van topfunctionarissen van onder andere zorginstellingen beperkt

Werken & reorganisatie Fenna van Dijk partner gezondheidszorg Kennedy Van der Laan - Recht in de zorg

In de uitspraak stelt een gynaecoloog dat de werkzaamheden die hij naast zijn werkzaamheden als gynaecoloog heeft verricht ten behoeve van de wederopbouw van de kindergeneeskunde, gebaseerd zijn op een aanvullende arbeidsovereenkomst, dan wel een overeenkomst van opdracht in plaats van de geldende toelatingsovereenkomst.