Technologie & privacy

Wet meldplicht datalekken

Met de inwerkingtreding van de Wet meldplicht datalekken is het verplicht een datalek te melden en staat op overtreding van deze plicht ook nog eens een hoge boete. Het is belangrijker dan ooit dat u in het geval van een datalek (klein of groot) direct actie onderneemt. De Datalek Quickscan, door het team Privacy van Kennedy Van der Laan, is kosteloos online te gebruiken en laat snel zien wat u te doen staat bij een lek.

Datalek Quickscan Privacy Kennedy Van der Laan


Technologie & privacy Medisch specialist - Recht in de zorg

Op grond van de Geneesmiddelenwet is het verboden om geneesmiddelen op recept voor te schrijven aan personen waarover, kortgezegd, de voorschrijver onvoldoende informatie heeft. Dit lijkt in de weg te staan aan het volledig digitaliseren van de medicijnverstrekking. Tegelijkertijd zijn er verschillende partijen die dit graag zouden willen. Joost Schmaal bespreekt in deze annotatie een uitspraak van de voorzieningenrechter over dit onderwerp.

Technologie & privacy

Onlangs heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag zich uitgesproken over de online verkoop van medicijnen op recept aan onbekende personen en levering daarvan door een apotheek. Aanleiding hiervoor was een verzoek om een voorlopige voorziening van een apotheek die van demissionair minister Klink van VWS een aanwijzing had gekregen te stoppen met het uitvoeren van bestellingen die via de website plaatsvonden. lees verder