Kwaliteit & aansprakelijkheid

Kwaliteit & aansprakelijkheid Arbeidsovereenkomst opleiding - Recht in de zorg

In 2006 heeft De Letselschade Raad de zogeheten Gedragscode Behandeling Letselschade (hierna: ‘GBL’) doen verschijnen. Deze gedragscode bevat zogeheten “goede praktijken” (best practices) en aanbevelingen met betrekking tot de afwikkeling van letselschadezaken. Inmiddels vindt deze gedragscode steeds meer ingang aan zowel de eisende als de verwerende kant.

Kwaliteit & aansprakelijkheid Berisping cardiologen - Recht in de zorg

Op 16 juni 2010 is de eerste versie van de ‘Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid’ – kortweg GOMA – door de voorzitter van De Letselschade Raad uitgereikt aan minister Hirsch Ballin van Justitie. De gedragscode bevat aanbevelingen aan zorgaanbieders, aansprakelijkheidsverzekeraars van zorgaanbieders en belangenbehartigers van patiënten.

Kwaliteit & aansprakelijkheid BIG geregistreerd BIG-registratie - Recht in de zorg

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft in april 2012 een vergaande uitspraak gedaan over de eisen die aan de medisch hoofdbehandelaar kunnen worden gesteld. Artsen, verzekeraars en bestuurders van zorginstellingen volgen deze ontwikkeling met argusogen.

1 4 5 6 7