Kwaliteit & aansprakelijkheid

Kwaliteit & aansprakelijkheid KVdLGezondheidsgroep-5

Medische informatie is hoogst gevoelige informatie die de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene doorgaans direct raakt. In personenschadezaken wordt voortdurend over en weer medische informatie uitgewisseld. Hoe kan dat op een juiste en correcte wijze plaatsvinden?

Kwaliteit & aansprakelijkheid Arbeidsovereenkomst opleiding - Recht in de zorg

In 2006 heeft De Letselschade Raad de zogeheten Gedragscode Behandeling Letselschade (hierna: ‘GBL’) doen verschijnen. Deze gedragscode bevat zogeheten “goede praktijken” (best practices) en aanbevelingen met betrekking tot de afwikkeling van letselschadezaken. Inmiddels vindt deze gedragscode steeds meer ingang aan zowel de eisende als de verwerende kant.

Kwaliteit & aansprakelijkheid BIG geregistreerd BIG-registratie - Recht in de zorg

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft in april 2012 een vergaande uitspraak gedaan over de eisen die aan de medisch hoofdbehandelaar kunnen worden gesteld. Artsen, verzekeraars en bestuurders van zorginstellingen volgen deze ontwikkeling met argusogen.

1 4 5 6 7