NOW 3 gepubliceerd: verlenging en aanpassingen NOW-regeling per 1 oktober

Sinds april 2020 kunnen werkgevers op grond van de ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)’ een subsidie ontvangen in de vorm van een tegemoetkoming in de loonkosten. In eerdere artikelen bespraken wij de inhoud van de NOW 1 en de NOW 2. Per 1 oktober 2020 is de NOW opnieuw verlengd (NOW 3). Op 9 oktober werd de nieuwe regeling gepubliceerd. De regeling bevat enkele belangrijke wijzigingen.

Belangrijkste wijzigingen

  • De NOW is per 1 oktober 2020 verlengd met 9 maanden, dus tot en met eind juni 2021. De NOW 3 wordt opgesplitst in 3 tranches van 3 maanden. Deze tranches (3,4 en 5) sluiten aan op tranche 1 (NOW 1) en 2 (NOW 2).
  • In de NOW 1 en 2 is een omzetdaling van 20% vereist om in aanmerking te komen voor subsidie. Deze drempel gaat in de 4e en 5e tranche van de NOW omhoog naar 30%. Werkgevers met een omzetverlies van minder dan 30% komen vanaf 1 januari 2021 dus niet meer in aanmerking voor subsidie.
    De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de omzetdaling. De subsidie bedroeg in de NOW 1 en 2 maximaal 90% van de loonkosten. Dit maximum wordt in de NOW 3 in drie stappen afgebouwd naar 80%, 70% en uiteindelijk 60% in de laatste tranche.
  • Vanaf 1 oktober 2020 kan de werkgever de loonsom tijdens de subsidieperiode laten dalen zonder nadelige gevolgen voor de subsidie. De loonsom mag ten opzichte van de loonsom in juni in de 3e tranche met 10% dalen, in de 4e tranche met 15% en in de 5e tranche met 20%. Voor elke euro waarmee de loonsom teveel gedaald is ontvangt de werkgever resp. 80, 70 of 60 cent minder subsidie.
  • De algemene korting op de subsidie die wordt toegepast als de werkgever het UWV verzoekt om toestemming om de arbeidsovereenkomsten te beëindigen wegens bedrijfseconomische redenen vervalt.
  • Er wordt een inspanningsverplichting voor de werkgever geïntroduceerd om bij te dragen aan de begeleiding naar ander werk voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of van wie de werkgever het voornemen heeft de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet voor te zetten.
  • Wanneer de werkgever een verzoek om toestemming doet om de arbeidsovereenkomst te beëindigen wegens bedrijfseconomische redenen geldt de verplichting om contact op te nemen met de UWV telefoon NOW. Als de werkgever dit niet doet wordt de subsidie met 5% verlaagd.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer gaat in de laatste tranche van de NOW 3 (per 1 april 2020) omlaag en bedraagt vanaf dat moment nog maximaal 1x het maximum dagloon (€ 4.845 bruto per maand).

Overige voorwaarden blijven gelijk

Net als in de NOW 1 en 2 ontvangt de werkgever straks een voorschot op de subsidie van 80%. Daarnaast zal in de NOW de (forfaitaire) opslag voor werkgeverslasten zoals vakantiegeld en pensioenpremies gelijk blijven op 40%. Ook de bijzondere voorwaarden voor de werkgever die we al kennen uit de NOW 2, zoals het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen en de inspanningsverplichting gericht op scholing, blijven bestaan.

Tot slot

Werkgevers kunnen vanaf 16 november 2020 een aanvraag indienen voor de 3e tranche van de NOW (met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020). Voor elke tranche kan de werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook is niet vereist dat eerder een beroep is gedaan op de NOW 1 of 2.

Bij vragen kunt u gerust contact opnemen met Eylard van Fenema en/of Marieke Opdam.

Comments are closed.