Governance in Control Scan

Op 1 januari 2017 is voor een groot aantal zorgaanbieders in Nederland de nieuwe Governancecode Zorg in werking getreden. De Governancecode Zorg vervangt de Zorgbrede Governancecode 2010. De Governancecode Zorg is geheel herzien en bestaat nu uit 7 principes die in bepalingen of gedragsregels zijn uitgewerkt. Op www.governancecodezorg.nl vindt u de code terug. Zorgorganisaties kregen een jaar voor de implementatie van de Governancecode Zorg. Voldoet u volledig aan de Governancecode Zorg? Doe een check en ontvang per e-mail een indicatie hoe het met de implementatie van de code binnen uw zorgorganisatie gesteld is.

Rechtindezorg.nl helpt u op weg met nieuwe Governance in Control Scan

Doe de Governance in Control Scan Button
De advocaten van het team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan helpen u met de Governance in Control Scan om inzicht te krijgen in de nieuwe code. De Governance in Control Scan is uitdrukkelijk niet bedoeld als afvinkoefening waaruit blijkt of de zorgorganisatie voldoet aan elk van de 7 principes en waarom wel of niet. Compliance met de Governancecode Zorg vereist een voortdurende dialoog binnen de zorgorganisatie, met alle daarbij betrokken interne en externe stakeholders. Toch bevat ook deze code diverse verplichtingen die meer tot het ‘huishouden’ van de zorgorganisatie behoren. De Governance in Control Scan biedt inzicht in hoe het ‘huishouden’ van de zorgorganisatie ervoor staat.

Over de Governancecode Zorg

De opsteller van de Governancecode Zorg, de Brancheorganisaties in de Zorg waarin Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd zijn (“BoZ”), heeft er voor gekozen om de code zo op te zetten dat deze “stimuleert tot reflectie op en het gesprek over het functioneren van bestuurders en toezichthouders en hun onderlinge verhouding”. Alle bij BoZ aangesloten partijen willen met deze Governancecode Zorg wegblijven van afvinkgedrag; zijnde het voldoen aan regels omwille van de regels.

Zoals wij eerder opmerkten, onderschrijven wij deze insteek van BoZ: “regels hebben immers de nare bijkomstigheid dat het morele kompas niet verder wordt ontwikkeld, omdat de regels als maatstaf worden gebruikt. Een ander neveneffect van regels is dat, waar ze bedoeld zijn als bodem c.q. als moreel minimum, ze in de praktijk vaak verworden tot plafond, tot het morele maximum. Waarom zou je meer doen dan de regels van je vragen?

Hoe werkt Governance in Control?

Met onze online Governance in Control Scan krijgt u na het invullen van een twintigtal vragen direct en vrijblijvend een indicatie hoe het met de implementatie van de Governancecode Zorg binnen uw zorgorganisatie gesteld is. U krijgt per e-mail in een kort rapport de belangrijkste uitkomsten toegestuurd en een aantal suggesties aangereikt om de aandacht op te vestigen.

Doe de Governance in Control Scan Button

Lees onze Disclaimer
De Governance in Control Scan is ontwikkeld door Kennedy Van der Laan en geeft in zijn algemeenheid een beeld van het bestuur en toezicht binnen uw organisatie. In deze tool wordt dus geen rekening gehouden met de bijzonderheden van en verschillen tussen zorgaanbieders. Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de gegevens en/of informatie afkomstig van de WNT Scan voor de Zorg, waaronder het rapport. Door deze scan te gebruiken, ontstaat geen advocaat-cliëntrelatie. Hoewel Kennedy Van der Laan ernaar streeft dat alle informatie in deze scan correct en actueel is, aanvaardt Kennedy Van der Laan geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of onvolledigheden.Na het invullen van de Governance in Control Scan die u automatisch wordt toegezonden, nemen wij (maximaal eenmaal) per e-mail contact met u op om u te voorzien van persoonlijk advies met betrekking tot de belangrijkste uitkomsten in uw rapport. Tevens kunnen deze gegevens, vanzelfsprekend vertrouwelijk en volledig geanonimiseerd, bewaard en gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden.

 

 

 

Comments are closed.