Gebreken in zorg leiden niet altijd tot medische aansprakelijkheid

Bij de bevalling van een tweeling loopt de tweede baby ernstig hersenletsel op, waarvoor de ouders het ziekenhuis aansprakelijk stellen. De gezamenlijk aangestelde deskundige oordeelt dat er wel sprake was van gebreken in de zorg, maar dat de professionele standaard niet geschonden is. Eisers stellen dat het rapport daarmee niet consistent is. De rechtbank kan de uitkomsten van het onderzoek daardoor niet zomaar volgen, maar beoordeelt de door eiser gemaakte verwijten. De rechter komt tot de conclusie dat het oordeel van de deskundige niet onbegrijpelijk is, gezien de geringe ernst van de verwijten die het ziekenhuis gemaakt kunnen worden.

Klik hier voor de uitspraak:
Gebreken in zorg leiden niet altijd tot medische aansprakelijkheid

Comments are closed.