Oogarts aansprakelijk voor gevolgen onvoldoende nacontrole

X is in 2005 een behandelovereenkomst aangegaan met stichting Y tot het laten plaatsen van implantlenzen. De operatie is uitgevoerd door oogarts Z. Na de operatie kreeg X klachten aan haar ogen, hetgeen er uiteindelijk in heeft geresulteerd dat beide lenzen zijn verwijderd. X heeft Z aansprakelijk gesteld voor de dientengevolge door haar geleden schade en heeft daartoe onder meer gesteld dat Z ondeugdelijke lenzen heeft geplaatst die bovendien te groot waren en dat Z is tekortgeschoten in haar zorgplicht door geen juiste nacontrole te verrichten. Mede op basis van de conclusies van de door haar benoemde deskundige oordeelt de rechtbank dat Z onzorgvuldig heeft gehandeld jegens X en aansprakelijk is voor de dientengevolge door X geleden schade.

Klik hier voor de uitspraak:
Oogarts aansprakelijk voor gevolgen onvoldoende nacontrole

Comments are closed.