Nieuw: ‘WNT Scan voor de Zorg’ helpt topfunctionarissen te voldoen aan WNT-norm

Kennedy Van der Laan lanceert opnieuw online scan voor de gezondheidszorg

Om snel en gemakkelijk te zien of een zorginstelling voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT) en/of valt binnen het overgangsrecht, heeft Kennedy Van der Laan de WNT Scan voor de Zorg gelanceerd. Hiermee kunnen bestuurders en toezichthouders, maar ook controllers en HR-medewerkers die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure, in vijf stappen online nagaan of de bezoldiging is toegestaan op basis van de WNT.

WNT Scan voor de Zorg
Per 1 januari 2016 geldt voor de zorg een nieuwe klasseindeling en een nieuwe bezoldigingsnorm. Dit betekent dat voor bestuurders en toezichthouders werkzaam in de gezondheidszorg, afhankelijk van de klasseindeling, de maximumbezoldiging van €179.000 wordt gehanteerd. Voor andere sectoren geldt deze al sinds 2015. Aan de hand van een vijftal vragen laat de WNT Scan voor de Zorg zien of het inkomen van (interim) bestuurders voldoet aan de wetgeving en zo niet, welke acties ondernomen moeten worden. In de scan wordt ook rekening gehouden met het overgangsrecht en wordt een overzicht gegeven van het maximum salaris in de komende jaren. Deze informatie wordt gebundeld in een rapport dat per e-mail wordt toegestuurd.

Versimpeling van het recht, hulpmiddel voor accountants

“De WNT Scan voor de Zorg is één van de services waarmee we op een vernieuwende manier veranderingen in het recht simpel en praktisch maken. Met de scan bieden we bestuurders een welkom handvat om te allen tijde te kunnen inzien of wordt voldaan aan de WNT-norm. Daarnaast dient de scan, juist in deze periode van het jaar waarin de jaarcijfers op orde gebracht moeten worden, als effectief hulpmiddel voor accountants bij het controleren van de jaarrekeningen”, zegt Bart de Man, Managing Partner van Kennedy Van der Laan.

De WNT Scan voor de Zorg wordt kosteloos aangeboden via wnt.rechtindezorg.nl. Als de scan uitwijst dat de bezoldiging niet voldoet aan de wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de WNT, dan biedt Kennedy Van der Laan als vervolgstap praktisch advies op maat met daarin de te nemen stappen om de bezoldiging in lijn te laten zijn met de WNT.

WNT Scan voor de Zorg - Recht in de zorg

Uitbreiding aanbod online scans

Na de Governance in Control Scan en de Datalek Quickscan is dit het derde product waarmee Kennedy Van der Laan het voor cliënten gemakkelijk maakt om te voldoen aan wet- en regelgeving. “Onze cliënten vragen om snelle, concrete oplossingen en ik denk dat we met de WNT Scan voor de Zorg opnieuw laten zien hoe online scans hierin van grote waarde kunnen zijn. De lancering van dit product sluit naadloos aan bij onze strategie om met behulp van vernieuwende oplossingen cliënten zo praktisch mogelijk verder te helpen”, aldus De Man.

De WNT bevat sectorspecifieke regelingen, zoals voor de gezondheidszorg. In de komende maanden zal Kennedy Van der Laan het WNT Scan-aanbod verder uitbreiden met allereerst een aanvulling voor toezichthouders en vervolgens een algemene WNT Scan voor organisaties die niet onder de sectorregeling vallen.

 

Comments are closed.