Update: Het medisch beroepsgeheim: groot goed of sta-in-de-weg?

Spanning tussen recht en praktijk

‘Zware kritiek op inperking medisch beroepsgeheim’, kopte Trouw afgelopen zomer. De ministeries van volksgezondheid, justitie en sociale zaken werken aan een wetsvoorstel waarin het medisch beroepsgeheim onder druk komt te staan. Wat is de (juridische) status van deze fundamentele plicht voor artsen en hulpverleners: groot goed of sta-in-de-weg?

Medisch beroepsgeheim onder druk

Diverse mediarellen hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat het medisch beroepsgeheim stevig onder druk staat. Denk bijvoorbeeld aan Tristan van der Vlis, die in 2011 zes mensen en zichzelf doodschoot in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn. Waren hulpverleners op de hoogte van zijn plannen en zo ja, hadden ze eerder aan de bel moeten trekken zodat dit leed eventueel had kunnen worden voorkomen?

Behalve dit voorbeeld, dat veel media-aandacht heeft gekregen, zijn er ook diverse voorbeelden van alledaagse situaties waarin medische geheimhouders druk van derden ervaren om medische informatie prijs te geven. Wat is de status van deze zwijgplicht en op basis van welke uitzonderingsgronden mag of moet een hulpverlener het beroepsgeheim doorbreken?

Download de Update: het medisch beroepsgeheim: groot goed of sta-in-de-weg? (pdf)

Medisch-Beroepsgeheim-onder-druk1-207x300

Comments are closed.