Levensloopbestendige wijken als antwoord op beleid en ontwikkeling van de maatschappij

Juridische Actualiteiten Zorgvastgoed

‘Oude bomen moet men niet verpoten’, luidt een Nederlands gezegde. Oftewel: het is beter om ouderen zo lang mogelijk in hun natuurlijke omgeving te laten. Maar dan moeten er vanzelfsprekend wel de nodige welzijns-, zorg- en woonvoorzieningen zijn. Hoe is dit in de praktijk te realiseren en wat moet er voor gebeuren?

Kanteling naar vraaggestuurde benadering absolute must

Veranderend beleid en nieuwe wetgeving, maar ook een hogere mate van zelfredzaamheid en een groeiende emancipatie onder ouderen zorgen ervoor dat deze groep langer zelfstandig blijft wonen. Ondertussen worden er (vanuit de politiek) weinig handvatten geboden om aan deze ontwikkeling tegemoet te komen, nu er nog altijd vanuit een aanbodgerichte benadering wordt gestuurd en gedacht. Een praktische en vraaggestuurde benadering is daarom nodig om ook in de toekomst het hoofd te kunnen bieden aan de vraag naar zorg en volkshuisvesting voor ouderen.

Juridische actualiteiten zorgvastgoed - levensloopbestendige wijken als antwoord op beleid en ontwikkeling van de maatschappij

 

Download het artikel:

Levensloopbestendige wijken als antwoord op beleid en ontwikkeling van de maatschappij (pdf)

Comments are closed.