LHV werkt aan voorstel tot aanpassing van de Mededingingswet voor huisartsen

De Landelijke Huisartsen Verenging (LHV) gaat een voorstel doen aan Minister Schippers om de Mededingingswet aan te passen voor huisartsen. De voorzitter van de LHV, Ella Kalsbeek, heeft dit in een openbare brief geschreven aan het Actiecomité  ‘Het Roer Moet Om’. De brief is een reactie op de aan haar gerichte brief van het Actiecomité van 16 april 2015.

Het Actiecomité, een initiatief van een aantal huisartsen, wil dat huisartsenzorg in het geheel wordt uitgezonderd van de Mededingingswet. De uitzondering zou het voor huisartsen makkelijker moeten maken om samen te werken en een gelijkwaardige onderhandelingspartner te worden van de zorgverzekeraars.

De LHV onderschrijft de noodzaak om meer te kunnen samenwerken en beter te kunnen onderhandelen. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat de LHV zal inzetten op een algehele uitzondering voor huisartsenzorg van de Mededingingswet. Het ligt meer voor de hand dat LHV zal vragen om een versoepeling van de regels voor specifieke samenwerkingsvormen. Ook is het denkbaar dat er gevraagd wordt om nadere richtsnoeren vanuit de ACM over toepassing van de huidige regels.

Een algehele uitzondering, zoals het Actiecomité wenst, past moeilijk binnen de huidige marktwerking in de zorg. Het is onwaarschijnlijk dat de Minister een dergelijke voorstel zal accepteren. In mei zal de LHV haar concrete voorstellen indienen bij de Minister van VWS.

Comments are closed.