Privacy in de Zorg: een overzicht van de laatste ontwikkelingen [eBook]

De elektronische uitwisseling van patiëntgegevens; een van de vele ontwikkelingen die zorginstellingen en zorgverleners voor nieuwe uitdagingen stellen. Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot de klassieke kernwaarde van het medisch beroepsgeheim? Hoe kan de bescherming van elektronische verwerking en uitwisseling van patiëntgegevens worden gewaarborgd?

In diteBook Privacy in de Zorg afbeelding eBook wordt antwoord gegeven op deze en andere vragen. Ook worden trends, ontwikkelingen en uitdagingen rond privacy in de zorg besproken. Het bundelt drie artikelen: over privacy-trends, privacy en decentralisatie, en privacy en publieke belangen. Deze artikelen zijn bewerkingen van lezingen van drie sprekers tijdens het PrivacyDebat Zorg op 5 november 2014, georganiseerd door de Vereniging Privacy Recht. Het debat vond plaats bij Kennedy Van der Laan.

Download het eBook Privacy in de Zorg, een overzicht van de laatste ontwikkelingen. (pdf)

Lees meer

Lees meer over dit onderwerp in het recent op BoardRoomZORG.nl verschenen artikel waar Hester de Vries ingaat op juridische vraagstukken bij toepassing van privacywetgeving in de zorg: Juristen buigen zich over privacy in de zorg.

Comments are closed.