Ziekenhuizen en Menzis ontwikkelen controlesysteem om boetes te voorkomen

Het Martini Ziekenhuis Groningen,  Ziekenhuis Rijnstate Arnhem en Ziekenhuisgroep Twente gaan samen met zorgverzekeraar Menzis een controlesysteem ontwikkelen om het toezicht op het declaratieproces te verbeteren.

De partijen gaan een pilot organiseren waarbinnen zij afspreken hoe ze de declaratieregels van de NZa toepassen en ze gaan samen toezicht houden op de naleving van de afspraken.

De reden voor de samenwerking is de grote onduidelijkheid rondom de declaratieregels van de NZa. De onduidelijke normen hebben in het verleden al geleid tot grote boetes voor het Sint Antonius Ziekenhuis en De Ommelander Ziekenhuis. Bovendien wordt de onduidelijkheid verstrekt doordat de NZa tussentijds normen aanpast en van toepassing verklaart op voorgaande periodes.

De drie ziekenhuizen en Menzis hopen deze onduidelijkheid weg te nemen door vooraf afspraken met elkaar te maken over de toepassing van de declaratieregels van de NZa.

In het verleden heeft ook de NZa er op aangedrongen dat zorginstellingen en zorgverzekeraars met elkaar in overleg treden over de interpretatie van mogelijk onduidelijke normen. Dit kwam bijvoorbeeld ter sprake in het boetebesluit in De Ommelander zaak.

Volgens de initiatiefnemers van de pilot staat de NZa positief tegenover de pilot en wil zij graag overleggen over het initiatief. Het is op dit moment echter niet geheel duidelijk of de tijdens de pilot gemaakte afspraken over de toepassing van declaratieregels ook zullen worden voorgelegd aan de NZa. Dit zou de waarde van de samenwerking aanzienlijk kunnen vergroten, omdat daarmee (enige) rechtszekerheid wordt verkregen. Indien de NZa de interpretatie van de declaratieregels goedkeurt zal de NZa niet snel achteraf een andere interpretatie kunnen geven over de toepassing van de declaratieregels.

In het algemeen is het voor zorginstellingen aan te raden om bij onduidelijke declaratieregels in overleg te treden met de NZa en bijvoorbeeld DBC-Onderhoud. Door in overleg te treden met de toezichthouder kan voorkomen worden dat achteraf een verschil van mening ontstaat over de toepassing van declaratieregels en al de mogelijke (boete)gevolgen van dien.

Comments are closed.