Fraude ziekenhuizen verwaarloosbaar

Verschillende partijen in de zorgsector sloten in mei een akkoord dat een oplossing bood voor de ontbrekende, goedkeurende verklaringen bij de jaarrekeningen van ziekenhuizen over de jaren 2012 en 2013. Accountants hadden onvoldoende inzicht in toepassing en handhaving van de geldende declaratieregels en de daarmee samenhangende inkomsten. Vermoedens van fraude door ziekenhuizen haalden de landelijke media.

Dit artikel is een verslag van het debat ‘Zorg voor de Toekomst’ rondom de problematiek van de handhaving door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op grond van onduidelijke declaratieregels, georganiseerd door Kennedy Van der Laan op 30 september 2014.

Lees hier het artikel:
Fraude ziekenhuizen verwaarloosbaar (pdf)

Auteur:

Jan Kloeze

Gepubliceerd:

BoardRoom ZORG nr. 6 – 2014

Comments are closed.