Zorg voor de Toekomst: Over de gevolgen van en de oplossingen voor de onduidelijke declaratieregels van de NZa [eBook]

De onduidelijkheid van de declaratieregels resulteerde het afgelopen voorjaar in een impasse toen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in een Alert aan haar leden stelde de jaarrekeningen van ziekenhuizen en GGZ instellingen niet langer te kunnen goedkeuren. Dit leidde tot een kritische reactie van de banken, namelijk dat zij zonder goedgekeurde jaarrekeningen zorginstellingen zich niet meer gebonden achtten onder dezelfde voorwaarden te financieren. 

In het eBook ‘Zorg voor de Toekomst: Over de gevolgen van en de oplossingen voor de onduidelijke declaratieregels van de NZa‘ (pdf) wordt stilgestaan bij de gevolgen die de onduidelijke declaratieregels hebben voor zorginstellingen en worden vanuit de diverse invalshoeken oplossingsrichtingen aangedragen om toekomstige problemen met het declareren voor zorginstellingen te voorkomen.

zvdt

Dit eBook is een verslag van het debat “Zorg voor de Toekomst” rondom de problematiek van de handhaving door de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”) op grond van onduidelijke declaratieregels, georganiseerd door Kennedy Van der Laan op 30 september 2014. De volgende vijf sprekers namen deel aan het debat, dat onder leiding stond van RTL journalist Roelof Hemmen: Hugo Keuzenkamp (lid raad van bestuur Westfriesgasthuis), Wim van der Meeren (voorzitter raad van bestuur Zorgverzekeraar CZ), Anja van Balen (ABN AMRO en Nederlandse Vereniging van Banken), Arjen Hakbijl (PwC en Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en Annemieke van der Beek (advocaat-partner en lid van het Team Gezondheidszorg van Kennedy Van der Laan). 

Comments are closed.