ICT-overeenkomsten in de zorg: waar moet je als afnemer op letten? [eBook]

De specifieke aandachtspunten verschillen uiteraard per ICT-oplossing, maar een degelijke overeenkomst tussen een zorgverlener en een leverancier moet in ieder geval duidelijk antwoord geven op de vragen die er in de zorg, én de ICT, toe doen.

Samengevat: concrete tips

  • Omschrijf duidelijk en concreet wat er wordt afgenomen en wat de verwachtingen zijn;
  • Besteed aandacht aan de transitiefase en kom overeen wanneer die succes vol is afgerond;
  • Zorg dat de continuïteit van de dienstverlening, en daarmee van de te leveren zorg, zowel operationeel als contractueel gewaarborgd is;
  • Schep duidelijkheid over de toepasselijke regelgeving, waaronder de privacyregelgeving, en verplicht de leverancier hier te allen tijde aan te voldoen;
  • Creëer de juiste juridische handvatten voor de situatie dat de leverancier niet presteert;
  • Benoem al aan het begin van de samenwerking de verplichtingen van de leverancier als de overeenkomst eindigt.


Download het eBook 'ICT-overeenkomsten in de zorg'

Comments are closed.