Crowdfunding in de gezondheidszorg

Crowdfunding is hot. Nieuwe platforms schieten als paddenstoelen uit de grond en de ene na de andere innovatieve onderneming wordt succesvol gefinancierd. Internationaal is tot nu toe een van de bekendste en meest succesvolle voorbeelden de Pebble smart watch. Hiervoor was op Kickstarter als doelbedrag $ 100.000 gesteld en uiteindelijk is er $ 10.3(!) miljoen opgehaald. In Nederland is de succesvolste campagne tot nu toe door autodeelbedrijf SnappCar op Oneplanetcrowd afgerond. Het bedrijf haalde met € 560.000,- ruimschoots meer op dan het doelbedrag van € 100.000,-.

In de gezondheidszorgsector is recentelijk ook een succesvolle campagne afgerond door het bedrijf eNose, dat € 380.000,- op wist te halen via Oneplanetcrowd. Dit bedrijf heeft de Aenose ontwikkeld, een elektronische neus die door het uitvoeren van een ademanalyse hoofd-halskanker kan vaststellen.

Dat crowdfunding ook in de gezondheidszorg steeds meer ingezet gaat worden ligt – met het beperkter beschikbaar zijn van bankfinancieringen – voor de hand. Naast dat crowdfunding uiteraard is bedoeld om financiering binnen te halen, is de exposure die een crowdfunding campagne kan genereren ook een belangrijke reden om voor dit financieringsmiddel te kiezen. Hoewel veel zorg gerelateerde producten wellicht niet direct op dezelfde manier voor het publiek aantrekkelijk zijn als een horloge of andere hippe gadget, kan de maatschappelijke relevantie veel mensen mobiliseren om te investeren en om anderen aan te raden dit ook te doen. De hype rondom de Ice Bucket Challenge voor stichting ALS heeft recent nog bewezen hoe groot de kracht is van sociale interactie/pressie.

Hoe kan crowdfunding werken in de gezondheidszorg?

De meest gebruikte vormen van crowdfunding zijn:

  • Doneren (simpelweg een gift)
  • Reward-based (geld in ruil voor een tegenprestatie)
  • Lenen
  • Deelnemen in de onderneming

In principe zijn al deze vier varianten geschikt voor bedrijven in de gezondheidszorgsector. Welke variant het beste werkbaar is, is afhankelijk van het soort toepassing dat moet worden ontwikkeld. Zo kan een onderneming die een nieuwe full-body scan wil ontwikkelen de reward-based variant gebruiken. De crowdfunder financiert de ontwikkeling van de scan dan als het ware voor en mag na een succesvolle afronding van de campagne en voltooiing van het product gratis (of tegen een korting) van de scan gebruikmaken. Voor bedrijven met minder (direct) toepasbare producten – zoals een medicijn voor Ebola – is crowdfunding door het aantrekken van leningen, of door crowdfunders te laten investeren in ruil voor een deelneming in het bedrijf, beter werkbaar. Bij deze laatste variant wordt de crowdfunder gedeeltelijk eigenaar (veelal zonder het verkrijgen van zeggenschap, maar alleen een financieel belang) van de onderneming en zal hij of zij wanneer het bedrijf succesvol wordt (verkocht), meeprofiteren van de winst. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat onder het huidige regime van de Wet Toelating Zorginstellingen, het bepaalde categorieën zorginstellingen (momenteel) niet is toegestaan winst uit te keren. Voor dergelijke partijen zal deze manier van crowdfunding dan ook waarschijnlijk niet werkbaar zijn. Voor partijen die een toepassing (app, medisch hulpmiddel e.d.) willen ontwikkelen, is het in veel gevallen wél een aantrekkelijk alternatief voor de traditionele bankfinanciering.

Maurits Bos begeleidde onder meer de investering in Enose en is de huisadvocaat van Oneplanetcrowd. Meer weten over crowdfunding (in de zorg)? Neem contact op met hem, Joris van Horzen of Joost Achterberg.

Comments are closed.