Winstuitkering door ziekenhuizen – Tweede Kamer akkoord, wat doet de Eerste Kamer?

Op dinsdag 1 juli 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg. In het regeerakkoord spraken VVD en PvdA af dat winstuitkering door ziekenhuizen mogelijk zou moeten worden gemaakt. In de Tweede Kamer stemden onder andere VVD, PvdA, D66 en de SGP voor.

De grote vraag is of er in de Eerste Kamer voldoende steun zal zijn voor dit opnieuw tot leven gewekte wetsvoorstel. Onder de critici, ook in de Eerste Kamer, bestaat de vrees dat de kwaliteit van de zorg zal lijden onder het uitkeren van winst door ziekenhuizen. Al eerder werd dit wetsvoorstel ingediend, maar door de val van het kabinet Rutte I heeft de behandeling van het wetsvoorstel stilgelegen tot 18 februari 2013. Op die datum is door Minister Schippers een aangepaste tekst van het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 30 september 2014 zal de Eerste Kamer zich in een voorbereidend onderzoek buigen over het wetsvoorstel.

Ondanks de mogelijke weerstand in de Eerste Kamer vindt minister Schippers het erg belangrijk een andere financieringsbron voor aanbieders van medisch-specialistische zorg mogelijk te maken. Onder andere ziekenhuizen ondervinden steeds meer moeilijkheden om bij banken een passende financiering te vinden. Private investeerders zouden bereid kunnen worden gevonden in dit gat te stappen. Om dit mogelijk te maken, is winstuitkering – onder voorwaarden – volgens de minister noodzakelijk.

Het aangepaste wetsvoorstel zoals dat in februari 2013 werd ingediend, stelt voorwaarden voordat ziekenhuizen over kunnen gaan tot de uitkering van winst. In de nieuwe tekst zijn extra voorwaarden opgenomen voor de uitkering van winst door zorgaanbieders. Zo geldt er een solvabiliteitstoets en dienen zij voorafgaand aan de winstuitkering ten minste drie aaneengesloten jaren een positief resultaat uit hun normale bedrijfsvoering te hebben behaald. Een ander belangrijke toevoeging is de plicht voor zorgaanbieders om na iedere winstuitkering aan de NZa te verantwoorden dat aan alle voorwaarden voor uitkering was voldaan. Ook dient de zorginstelling te beschikken over een verklaring van de Inspectie van de Gezondheidszorg dat binnen de instelling aan de vereiste kwaliteit wordt voldaan.

Lees meer over het wetsvoorstel in de volgende artikelen:

Comments are closed.