Fuseren van zorginstellingen – een globaal stappenplan [eBook]

Met het oog op de in de zorg te behalen kwaliteitsverbetering en kostenreductie, kiezen veel zorginstellingen voor het aangaan van een fusie. Soms wordt deze voorafgegaan door een nauwe samenwerking. Vanzelfsprekend is een fusie niet de enige manier voor zorginstellingen om samen te werken. Ook een contractuele samenwerking, het opzetten van een joint venture of het organiseren van centrale inkoop, zijn manieren om kosten beheersbaar te houden of om op een deelgebied door intensieve samenwerking de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

In dit eBook zetten wij allereerst kort uiteen op welke wijze zorginstellingen kunnen fuseren. Hierbij gaan wij uit van de in de zorgsector meest voorkomende rechtsvorm, de stichting. Daarna zetten wij diverse aandachtspunten voor zo’n intensief en omvangrijk proces uiteen. Geen fusieproces is hetzelfde, toch kunnen er diverse stappen onderscheiden worden die partijen altijd zullen doorlopen. Dit eBook geeft u hiervoor een leidraad.

Download het eBook Fuseren van Zorginstellingen – Een globaal stappenplan. (pdf)

ebook

Comments are closed.