Bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg [eBook]

Het bestaan van bestuurders en toezichthouders van zorginstellingen wordt er niet makkelijker op. Hun werkveld verandert razendsnel onder invloed van de vele stelselwijzigingen en het gevaar om publiekelijk op het matje geroepen te worden voor hun werk als bestuurder neemt dagelijks toe. En intussen draait de overheid de duimschroeven aan: de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen moet beter, vindt men. Een logische conclusie na een reeks schandalen bij semipublieke instellingen, maar het verhoogt de druk op de bestuurders en toezichthouders nog meer.

De beschuldigende vinger wees regelmatig naar de bestuurders en toezichthouders van die instellingen: hadden zij hun werk wel goed gedaan? De aansprakelijkheid van toezichthouders bij verenigingen en stichtingen, de meest voorkomende rechtsvorm in de semipublieke sector, is tot op heden niet goed vastgelegd in de wet. Het huidige wetsartikel dat de aansprakelijkheid regelt, geldt alleen voor commissarissen van NV’s en BV’s. Dus heeft Minister Opstelten een aanvulling op dat artikel gemaakt, waarmee ook de aansprakelijkheid van toezichthouders van verenigingen en stichtingen wordt geregeld. Met de nieuwe wetgeving komt er duidelijkheid voor alle bestuurders en toezicht houders, dus ook van niet­-commerciële stichtingen en verenigingen. Ook zij zijn voortaan aansprakelijk voor schade als gevolg van een onbehoorlijke taakvervulling.

De aansprakelijkheid gaat ver en kan ook het privévermogen van bestuurders raken. Dus is voor alle bestuurders de vraag relevant of ze bijvoorbeeld nog goed verzekerd zijn, of het verzekerde bedrag hoog genoeg is en of er bijvoorbeeld ook is voorzien in de kosten van een externe woordvoerder. Want de impact op het imago van de bestuurder kan wel eens minstens zo groot zijn als hij het onderwerp wordt van uitgebreide media ­aandacht. Wat verandert er precies voor bestuurders en toezichthouders en hoe kunnen zij zich wapenen? Fenna van Dijk en Frits van der Woude van Kennedy Van der Laan en Jeroen Baart van Meeùs lichten dit toe.

Download het eBook Bestuurdersaansprakelijkheid in de zorg. (pdf)

baidz

Comments are closed.