Beveiliging van medische gegevens in zorginstellingen

Voor de verwerking van medische persoonsgegevens gelden strenge beveiligingsverplichtingen. Zorginstellingen moeten technische en organisatorische maatregelen treffen om daaraan invulling te geven. In het document worden de beveiligingsverplichtingen toegelicht en wordt uitgelegd welke risico’s een zorginstelling loopt als zij niet aan die verplichtingen voldoet.

Download hier het document: Beveiliging van medische gegevens in zorginstellingen (pdf).

Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Lorenz International Lawyers en Imprivata.

Comments are closed.