De Eigen Verklaring: leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel.

Een belangrijke doelstelling van de Aanbestedingswet 2012 is de beperking van administratieve lasten van bedrijven en aanbesteders. Een van de middelen is de Eigen Verklaring, een formulier waarin de aanbestedende dienst aangeeft aan welke eisen en criteria moet worden voldaan. In plaats van allerhande bewijsstukken te hoeven inleveren kunnen gegadigden en inschrijvers in de aanbestedingsprocedure volstaan met invullen en rechtsgeldig ondertekenen van de Eigen verklaring. Controle geschiedt in beginsel alleen bij de winnaar. Deze werkwijze, die al jaren in de praktijk werd gehanteerd, is nu wettelijk verplicht via de Aanbestedingswet (zie art. 2.84, 2.85 en 3.64). De Eigen Verklaring is verplicht bij Europese aanbestedingen. Bij nationale aanbestedingen en bij meervoudig onderhandse procedures is de Eigen verklaring alleen verplicht als uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen worden gesteld.

Twee modellen

Er zijn twee modellen: de blauwe voor aanbestedende diensten en de groene voor speciale-sectorbedrijven. Via onderstaande links kunt u de Eigen Verklaring downloaden:

Technisch probleem

Door een technisch probleem kunt u vooralsnog de Eigen Verklaring alleen gebruiken in Adobe Reader. Opent u de Eigen verklaring met een ander programma dan kan het zich voordoen dat het document niet helemaal juist in beeld komt. Er wordt aangeraden om alleen met Adobe Reader te werken. De rijksoverheid werkt aan een nieuwe versie. Zodra die beschikbaar is, brengen wij u via een bericht op onze site op de hoogte.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Eigen Verklaring neem contact op met het team Aanbestedingen van Kennedy Van der Laan.

Comments are closed.