De patiëntenkaart in de lagere rechtspraak

Ruim twee jaar geleden deed de Hoge Raad uitspraak in de ‘patiëntenkaart arresten’1. Hij oordeelde daarbij over de vraag of de rechter in het kader van een verzoekschriftprocedure tot het doen van een voorlopig deskundigenbericht het nevenverzoek moest inwilligen dat de benadeelde bepaalde medische gegevens aan de deskundige zou verstrekken. De patiëntenkaart arresten van de Hoge Raad zijn in de literatuur veel besproken en komen in de rechtspraak over het verstrekken van medische gegevens regelmatig aan de orde. Hieronder wordt een overzicht gegeven van gepubliceerde rechtspraak, waarin de problematiek rond het verstrekken van medische gegevens door de benadeelde aan de orde komt. In dit overzicht komt naar voren hoe verschillende rechters de overwegingen van de Hoge Raad in de patiëntenkaart arresten gebruiken bij hun beoordeling van het voorliggende geschil. Voorafgaand aan het overzicht van de rechtspraak, wordt nog even teruggekeken. Waar gingen de patiëntenkaart arresten ook alweer over? Na het bespreken van de verschenen lagere rechtspraak volgt tot slot commentaar op de ontwikkelingen.

Lees hier het volledige artikel in PDF:
De patiëntenkaart in de lagere rechtspraak

Auteur

Alice Krispijn

Gepubliceerd

PIV-bulletin, juni 2010

Comments are closed.